News

AFOODS với USAID IPSC – VASEP và VIETFISH 2023

21/08/2023

Từ tháng 6- 2023, công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Thực Phẩm Á Châu đã được sự tài trợ của dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân (USAID IPSC) phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), với hình thức tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà máy chế biến xuất khẩu và năng lực kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, nâng cao khả năng đàm phán, kỹ năng tham gia hội chợ.

Đến tháng 6, 2023, công ty CP XNK Thực Phẩm Á Châu lại có vinh dự trong nhóm 10 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam được USAID IPSC và VASEP hỗ trợ tham gia hội chợ quốc tế Vietfish 2023 tổ chức tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dự án đã tài trợ 100% chi phí cho gian hàng, tủ đông, bàn ghế,… để công ty có thể tiếp đón khách tham quan chu đáo nhất.

VIETFISH là triển lãm chuyên ngành thủy sản lớn nhất Việt Nam, được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP). Được tổ chức liên tục từ năm 1998 đến nay với thông điệp “Asia’s Home of Seafood – Ngôi nhà của thủy sản Á Châu”, VIETFISH chính là cầu nối giữa các Doanh nghiệp thủy sản với nhau, là nơi để tìm kiếm khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà sản xuất, nhà cung cấp và chế biển thủy sản trong và ngoài nước.

Trong hội chợ Vietfish 2023, doanh nhận và doanh nghiệp có nhiều cơ hội:

? Thu thập và nghiên cứu thông tin về thị trường, các xu hướng sản phẩm mới.

? Tìm hiểu các công nghệ hiện có trong ngành thủy sản.

? Trưng bày, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu.

? Mở rộng mạng lưới khách hàng trong khu vực châu Á thông qua các hoạt động kết nối thị trường.

Hình ảnh công ty CP XNK Thực Phẩm Á Châu tham gia hội chợ Vietfish sẽ được cập nhật khi hội chợ diễn ra (23/8à 25/8/2023).

Công ty có được những điều trên là nhờ sự hỗ trợ của USAID IPSC và VASEP.

Để biết thêm thông tin về dự án USAID IPSC, Quý doanh nghiệp vui lòng tìm hiểu chi tiết

https://main.ipsc.vn/register

Ghi chú:

USAID: United States Agency For International Development.

IPSC: Improving Private Sector Competitiveness

———————————————

AFOODS with USAID IPSC – VASEP and VIETFISH 2023

Since June 2023, ASIA FOODS IMPORT EXPORT CORPORATION (AFOODS) has been sponsored by the project Improving competitiveness of the private economic sector (USAID IPSC) in collaboration with the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), in the form of participating in training courses to enhance export processing factory management and sales capacity: How to find new customers, improve negotiation ability and gain essential skills for success with trade shows.

Asia Foods Import Export Corporation was honored to be one in the group of 10 small and growing Vietnamese enterprises supported by USAID IPSC and VASEP to participate in the Vietfish 2023 international exhibition held in Ho Chi Minh City, Vietnam. The project sponsored 100% of the cost of the event such as booth, freezer, tables, chairs, etc.

VIETFISH is the largest specialized seafood exhibition in Vietnam, organized annually by the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP). Held continuously since 1998 until now with the message “Asia’s Home of Seafood”, VIETFISH is the bridge between seafood businesses, a platform to find customers, business partners, manufacturers, suppliers and processors of seafood at home and abroad.

During the Vietfish 2023, entrepreneurs and enterprises have many opportunities:

? Collect and research information about the market, new product trends.

? Update new technologies in the seafood industry.

? Display, introduce products and promote the brand.

? Expand customer network in Asia region through market connection activities.

The pictures of Asia Foods Import Export Corporation participating in Vietfish 2023 will be updated when the exhibition takes place (August 23 to August 25, 2023).

AFOODS deeply appreciates the invaluable support of USAID IPSC and VASEP.

For more information about the USAID IPSC project, please find out more details via the link  https://main.ipsc.vn/  and register to receive support programs at: https://main.ipsc.vn/register